تفاوت مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه

تعیین مهریه در مراسم خواستگاری یا بله برون، یکی از موضوعات چالش برانگیز میان خانواده عروس و داماد است. بالا بودن میزان نرخ مهریه، خوشبختی زن و مرد را تعیین نمی کند. اما وجود آن در عقدنامه یکی از ضروریات ازدواج است. زندانی های به سبب مهریه، نشان می دهد مثل معروف " مهریه را کی داده، کی گرفته" مثلی بی پایه و اساس است. چرا که مهریه حق زن است و می تواند هر زمان که بخواهد آن را مطالبه کند. مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه موضوع مورد بحث این مقاله از وکیل شیراز است.

 

مهریه عندالمطالبه

همانطور که گفته شد، مهریه نمی تواند ضامن خوشبختی زن باشد اما یکی از حقوق اوست. نوع مهریه نیز در شرایط ضمن عقد مشخص می گردد. مهریه عندالمطالبه مهریه ای است که پس از جاری شدن صیغه عقد، زن می تواند آن را از مرد مطالبه کند. در صورتی که مرد تمکن مالی داشته باشد، باید مهریه را به طور کامل بپردازد. اما اگر توان پرداخت یک جای آن را نداشته باشد، در صورت موافقت دادگاه، می تواند به صورت اقساط آن را به زن بپردازد.

مهریه عندالاستطاعه

پرداخت این نوع مهریه مشروط به استطاعت مالی مرد است. یعنی اگر مرد توان مالی پرداخت مهریه را داشته باشد، می تواند آن را پرداخت کند. اما اگر استطاعت مالی مرد به قدر کافی نباشد، اجباری برای پرداخت مهریه ندارد. بنابراین زن نیز نمی تواند همسرش را مجبور به پرداخت مهریه کند.

تفاوت مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه

پس از بررسی جداگانه این دو قسم از مهریه، می خواهیم تفاوت های آن ها را با هم بیان کنیم.

در مهریه عندالمطالبه زن این حق را دارد که هر زمان که بخواهد آن را مطالبه کند حتی اگر مرد تمکن مالی نداشته باشد اما مهریه عندالاستطاعه را تنها مرد در صورت تمکن مالی، به زن پرداخت می کند.

درمهریه عندالمطالبه زن می تواند مهریه اش را از طریق مراجع قضایی درخواست کند. اما در مهریه عندالاستطاعه، زن چنین حقی ندارد.

امکان تقسیط مهریه عندالمطالبه وجود دارد اما در مهریه عندالاستطاعه نیازی به تقسیط مهریه نیست.

فعال در زمینه : بدون دسته بندی
لطفا سوالات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید
نام و نام خانوادگی
تلفن تماس
شرح کوتاه موضوع یا نظر شما