وکالت بلا عزل چیست؟

وکالت عقدی است که به موجب آن، فردی یک نفر دیگر را نایب خود می نماید. به موجب ماده 656 قانون مدنی، در وکالت، یک طرف عقد، جهت انجام اموراتی به دیگری، اختیار می دهد. این نوع وکالت بدلیل جایز بودن، قابل فسخ می باشد. اما وکالت بلاعزل وکالتی است که به موجب آن، موکل حق برکناری یا عزل وکیل خود را نخواهد داشت. مگر اینکه موضوعی که به موجب آن، عقد وکالت شده، انجام شود.

 

انواع وکالت بلاعزل

وکالت بلاعزل عام: در این نوع وکالت، موکل به وکیل خود برای انجام تمامی امور، تفویض اختیار نموده است و تا زمانی که موکل زنده است، وکیل عزل نمی گردد.

وکالت بلاعزل خاص: در این نوع وکالت، موکل تنها در امور خاصی به وکیل خود اعطای وکالت می کند. به طور مثال وکالت بلاعزل تنها در خرید و فروش منزل مسکونی.

خطرات وکالت بلاعزل

همانطور که در این مقاله ذکر شد، امکان فسخ وکالت بلاعزل، به آسانی قابل انجام نیست در نتیجه خطراتی را برای موکل به دنبال خواهد داشت. خطراتی مانند: در خطر افتادن منافع موکل، به این طریق که احتمال این اتفاق وجود دارد که وکیل از اختیارات خود سوء استفاده نماید. از دیگر خطرات وکالت بلاعزل، آسان نبودن عزل وکیل است که تنها با از بین رفتن وکالت یا انجام امور مورد نظر، امکان آن به وجود می آید.

نکات قابل توجه در عقد وکالت بلاعزل

از آن جایی که در این نوع وکالت به دلیل بلا عزل بودن، امکان کلاهبرداری وجود دارد لذا به افراد توصیه می شود وکالت بلاعزل در امور جزئی داده شود و وکالت بلاعزل عام نباشد. هم چنین مورد وکالت باید دقیق و بادقت توسط طرفین مطالعه شود.

فعال در زمینه : بدون دسته بندی
لطفا سوالات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید
نام و نام خانوادگی
تلفن تماس
شرح کوتاه موضوع یا نظر شما