نامزدی و خسارت برهم زدن آن

معنی لغوی نامزدی در عرف جامعه به زمانی گفته میشود که زوجین عقد کرده ولی زندگی مشترک را آغاز نکرده اما در معنای قانون گذار نامزدی دوره قبل از عقد در واقع در سیستم حقوقی کشور فاصله ای بین عقد تا زمان شروع زندگی مشترک وجود ندارد.

طبق ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی، وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی‌کند؛ اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر شده، پرداخته شده باشد. بنابراین هر یک از زوجین تا زمانی که عقد نکاح جاری نشده است، می‌تواند از ازدواج صرف نظر کند و هیچ یک نمیتوانند یکدیگر را به وصلت مجبور کرده و یا از طرف مقابل درخواست خسارت کنند حتی اگر هزینه های گزاف متحمل شده باشند .

مطالبه خسارات ناشی از برهم زدن نامزدی

در سال 1370 ماده 1036 قانون حذف گردید با مزمون اینکه " اگر یکی از نامزدها وصلت را بدون دلیل و توجیه موثق برهم زند و همچنین شخص مقابل با اعتماد بر آنکه وصلت به ازدواج خاتمه می یابد هزینه هایی متقبل شده شخصی که وصلت را برهم میزند موظف است که از عهده خسارات وارده برآید ولی خسارات مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود.

طبق ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی و حذف ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی، برخی حقوقدانان این چنین برداشت میکنند که به صرف امتناع از ازدواج نمی‌توان خسارت گرفت ولی اگر اثبات شود به دلایل دیگر خساراتی به طرف مقابل در اثر برهم زدن نامزدی وارد شده، بر طبق قواعد مسئولیت مدنی قابل مطالبه است با مراجعه به وکیل خانواده در شیراز میتوانید مطالبه هزینه های برهم زدن نامزدی را پیگیری کنید.

استرداد هدایای دوران نامزدی

طبق ماده 1037 قانون مدنی و نگاهی برماده  1036قانون امکان استرداد هدایای دوران نامزدی پس از برهم از نامزدی وجود دارد در صورتی که یکی از زوجین بدون دلیل موجه از ازدواج با طرف مقابل امتناع کرده باشد.

 

کلمات کلیدی:

دادخواست مطالبه خسارت ناشی از برهم خورد نامزدی

برهم زدن نامزدی بدون دلیل موجه
برهم زدن نامزدی
هزینه های برهم زدن نامزدی

فعال در زمینه : - وکیل طلاق در شیراز - وکیل خانواده در شیراز
لطفا سوالات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید
نام و نام خانوادگی
تلفن تماس
شرح کوتاه موضوع یا نظر شما