مجازات قتل شبه عمد

باور عموم مردم این است که قتل، محصور به قتل عمد است و مجازات آن همیشه قصاص است. در حالی که قتل شبه عمد یکی از قتل های پیش بینی شده در قوانین مجازات اسلامی است. در این نوع قتل، برخلاف قتل عمد، قصد ضارب کشتن فرد مقابل نیست. برای روشن تر شدن موضوع قتل شبه عمد، در این مقاله از وبسایت وکیل شیراز با ما همراه باشید.

 

قتل شبه عمد چیست؟

هنگامی که در کشتن فرد قربانی، عمد و قصدی در کار نباشد، به آن قتل شبه عمد می گویند. در واقع در این نوع قتل، فرد، تنها به قصد صدمه به مقتول ضربه می زند و قصد کشتن او را ندارد اما فعل او نتیجتا به مرگ طرف مقابل می انجامد. مانند دعواهای خانوادگی یا تنبیه فرزندان توسط والدین که گاها به قتل شبه عمد می انجامد.

مجازات قتل شبه عمد چیست؟

در قانون مجازات اسلامی، در چندین ماده به قتل شبه عمد اشاره شده و برای آن مجازات های مختلفی در نظر گرفته شده است.

دیه: در صورتی که قتل شبه عمد موافق با ماده 291 قانون مجازات اسلامی باشد، این نوع قتل، شبه عمد محض یا خطای محض توام با تقصیر می باشد. قانون مجازات اسلامی برای پرداخت دیه این قتل، دو سال مهلت مقرر کرده است.

دیه و تعزیر: طبق ماده 616 قانون مجازات اسلامی که مربوط به قتل شبه عمد توام با تقصیر می باشد، و همچنین ماده 712 در خصوص قتل ناشی از تصادفات رانندگی، که نوعی خطای محض توام با تقصیر است، مجازات مرتکب، علاوه بر دیه، حبس نیز می باشد.

رسیدگی به شکایت در پرونده قتل

پس از اقامه دعوی توسط اولیای دم مقتول، دادگاه رسیدگی به پرونده را آغاز می کند. به این صورت که پس از بررسی ادله و شواهد، کیفر و مجازات متهم را برای او تعیین می کند. در صورتی که شاکی و متهم اعتراضی به حکم نداشته باشند، حکم مورد نظر برای فرد متهم اجرا می شود. 

فعال در زمینه : بدون دسته بندی
لطفا سوالات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید
نام و نام خانوادگی
تلفن تماس
شرح کوتاه موضوع یا نظر شما