قانون حضانت فرزندان

 

انسان در بدو تولد خود در خانواده حضور می یابد. پدر و مادر اولین کسانی هستند که از او مراقبت و نگهداری می کنند. طبق ماده 1168 قانون مدنی: نگهداری از فرزندان هم حق و هم تکلیف پدر و مادر است. امروز قصد داریم در این مقاله شما را با مفهوم حضانت بیشتر آشنا کنیم.

به گفته وکیل حضانت در شیراز، مطابق با قانون ذکر شده نمی توان حق حضانت را بدون دلیل موجه از والدین سلب کرد. اما باید به این نکته توجه داشت که پدر و مادر نمی توانند از مراقبت و نگهداری فرزندشان سر باز بزنند.

 

قانون حضانت فرزندان

 

طبق ماده ۱۱۷۸ قانون مدنی

پدر و مادر مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت فرزند یا فرزندان خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید نسبت به آن ها بی توجه باشند. سهل انگاری در نگهداری و تربیت فرزند موجب سقوط حق حضانت می شود.

زمانی که پدر و مادر با هم زندگی می کنند، حق حضانت فرزند با هر دوی آنها است اما زمانیکه جدا از هم زندگی کنند، باید مطابق با قانون در مورد حضانت فرزندان عمل کنند. قانون دستور داده است که حق حضانت فرزند دختر تا هفت سالگی با مادر است و از آن به بعد با پدر می باشد مگر در شرایطی که مصلحت فرزند به گونه دیگر اقتضا کند.

نکته اول: در تبصره اول این قانون ذکر شده است که  بعد از ۷ سالگی در صورت وجود اختلاف، دادگاه باید نظر بدهد که مصلحت فرزند در زندگی با کدام والد وی می باشد.

نکته دوم:  در صورت بروز مشکل برای یکی از والدین، از قبیل عدم صلاحیت در نگهداری از فرزند و یا اعتراض یکی از والدین مبنی بر عدم صلاحیت و رسیدگی والد دیگر برای سرپرستی فرزندان، باز هم امکان تغییر صاحب حضانت وجود خواهد داشت. حتی در مدتی که اولویت با آن پدر یا مادر باشد.

نکته سوم: با رسیدن فرزند به سن بلوغ (در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری) دادگاه فارغ از اظهار نظر در این خصوص است. و این خود فرزندان هستند که انتخاب می کنند نزد کدام یک از والدین زندگی کنند. اما در هر صورت پدر وظیفه تامین مخارج زندگی را بر عهده دارد.

 

قانون ملاقات فرزند بعد از طلاق

در مواردی که نکاح به هر شکلی منحل شود مانند طلاق، دادگاه باید هم درباره حضانت حکم بدهد و هم در مورد ملاقات فرزندان. ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مقرر کرده است:

دادگاه باید ضمن رأی صادره در خصوص درخواست طلاق، با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت فرزند، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند.

تذکر: از آنجا که بحث حمایت از فرزندان و سرپرستی آنهابسیار جدی می باشد، قانون جدید حمایت از خانواده اجازه بازنگری در حضانت فرزند را به دادگاه داده است.

 

 

 

 

فعال در زمینه : عمومی
لطفا سوالات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید
نام و نام خانوادگی
تلفن تماس
شرح کوتاه موضوع یا نظر شما