فروش مال غیر


در صورتی که فردی مال دیگری را بدون اطلاع و اجازه او منتقل کند این عمل را فروش مال غیر می گویند فروش مال غیر جدا از جنبه حقوقی جنبه کیفری نیز داشته و جرم می باشد. فروش مال غیر نوعی کلاهبرداری نهفته محسوب می شود و معنای ان، انتقال غیرقانونی هر نوع مال متعلق به غیر توسط شخص حقیقی یا حقوقی، به منظور به دست آوردن منافع مادی به صورت ناحق است.بر اساس ماده یک قانون مجازات، هرکس مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است، به شخصی دیگر منتقل کندف کلاهبردار محسوب می شود و مجازات کلاهبرداری برای او در نظر گرفته می شود.

 

مجازات فروش مال غیر

طبق ماده 238 قانون مجازات عمومی، فرد منتقل کننده مال غیر، با علم به اینکه می داند این مال متعلق به دیگری است و این جرم را به صورت غیرقانونی انجام دهد، کلاهبردار تلقی شده و عمل او نیز کلاهبرداری نامیده می شود. در سال 1390، جرم فروش مال غیر، علاوه بر رد مال و تادیه خسارت، مشمول کیفرخواست نیز شد.

تفاوت فروش مال غیر با معامله فضولی

تفاوت معامله فضولی با فروش مال غیر این است که در معامله فضولی، فروشنده قصد ضرر رساندن به مالک را ندارد. بلکه در برخی موارد به قصد سود بیشتر مالکف این عمل را انجام می دهد. اما در فروش مال غیر، فروشنده با سوء نیت و به قصد اضرار مالک، خود را به عنوان مالک معرفی می کند. که در این صورت، از طریق مراجع قضایی پیگیری شده و مجازات کیفری دارد.

پیگیری شکایت فروش مال غیر توسط وکیل

در صورت بروز چنین اتفاقی، بهتر است پرونده شکایت خود را به دست وکیل ملکی در شیراز بسپارید. چرا که مزایایی نیز دارد که برایتان عنوان می کنیم:

  • در صورتیکه معامله توسط دلال صورت گرفته باشدف وکیل می تواند اموال دلال را توقیف نماید.
  • تایید فروش مال غیر در زمان کمتری انجام می شود.
  • نیازی به حضور شاکی در دادگاه نخواهد بود.
  • اعلام رضایت یا عدم رضایت شاکی منوط بر حضور او در دادگاه نخواهد بود و وکیل می تواند رضایت یا عدم رضایت او را اعلام کند.
  • وکیل می تواند برای جبران ضرر و زیلن موکل خود و محکومیت شخص کلاهبردار اقدام نماید.

سخن پایانی

انتقال مالی غیر دارای اهمیت ویژه ای از نظر قانونگذار بوده است به همین دلیل آن را جرم دانسته و برای آن مجازات کلاهبردار را  تعیین نموده است.انتقال مال غیر ممکن است به صورت فروش یا اجاره باشد آنچه مهم است انتقال مال دیگری بدون رضایت مال و جا زدن آن به عنوان مال خود جهت ورود ضرر به مالک اصلی می باشد بنابراین انتقال مال دیگری اگر بدون قصد انتفاع و به عنوان نیابت باشد معامله فضولی بوده و متفاوت از انتقال مال غیر است.

 

فعال در زمینه : - وکیل ملکی در شیراز - وکیل فروش مال غیر در شیراز
لطفا سوالات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید
نام و نام خانوادگی
تلفن تماس
شرح کوتاه موضوع یا نظر شما