تقسیم ارث چگونه است؟

 

 

هنگامی که فردی فوت می کند، اموال و دارایی های او به فرزندان و دیگر وراث او منتقل می شود. وراث از خویشاوندان درجه ی یک متوفی شروع شده و به درجه های خویشاوندی بالاتر می رسد. در صورتی که متوفی خویشاوند درجه ی یک داشته باشد، خویشاوندان درجه های بالاتر از ارث و میراث او سهمی نمی برند. ولی در صورتی که فامیل درجه ی یک و دو نداشته باشد، اموال و دارایی های او بین دیگر خویشاوندان در درجه های بالا تر تقسیم خواهد شد. در این مطلب از وبسایت وکیل شیراز، وکیل ارث در شیراز، به بررسی اینکه تقسیم ارث چگونه است؟ می پردازد.

 

تقسیم ارث چگونه است؟

 

تقسیم ارث چگونه است؟ - وراث درجه یک

وراث درجه ی یک برای هر فردی شامل فرزندان، نوه ها و پدر و مادر می شوند. بنابراین هنگام فوت هر فردی اموال و دارایی های او در درجه ی اول بین این افراد تقسیم می شود. به این صورت که:

  • اگر متوفی فرزند و نوه نداشته باشد، میراث او تماما به پدر و مادر او می رسد.
  • اگر متوفی فرزند و نوه داشته باشد، بیش از دو سوم دارایی ها به آن ها و کمتر از یک سوم به پدر و مادر وی می رسد.
  • اگر متوفی یک فرزند دختر داشته باشد، نصف دارایی های او به فرزند دختر و مابقی به پدر و مادر وی تعلق می گیرد.
  • اگر متوفی یک فرزند پسر داشته باشد، دو سوم از دارایی ها به فرزند پسر و یک سوم آن به پدر و مادر او می رسد.
  • اگر متوفی هم فرزند پسر و هم فرزند دختر داشته باشد، دو سوم از دارایی ها به فرزندان و یک سوم آن به پدر و مادر می رسد. فرزند پسر دو برابر فرزند دختر ارث می برد.

 

درجه دوم وراث

طبقه ی دوم وراث متوفی پدر بزرگ و مادر بزرگ هستند. اگر متوفی هیچ کدام از وراث درجه ی اول را نداشته باشد، تمام اموال و دارایی های وی به مادر بزرگ و پدر بزرگ او می رسد. اگر متوفی اجداد دیگری نیز داشته باشد، به آن ها نیز تعلق می گیرد. به این صورت که اجداد مذکر دو برابر اجداد مونث ارث می برند.

 

وارث زوج و زوجه

به جز وراثی که توضیح دادیم، زوج یا زوجه نیز در صورت وجود و زوجیت دائمی، بدون توجه به طبقات دیگر، از یکدیگر ارث می برند. به شکل زیر:

  • ارث زوج در صورتی که فرزند و نوه موجود نباشد، نصف دارایی های متوفی است.
  • ارث زوج در صورتی که فرزن و نوه موجود باشد، یک چهارم دارایی های متوفی می باشد.
  • زوجه در صورتی که فرزند داشته باشد، یک هشتم از اموال منقول و یک هشتم از اموال غیر منقول ارث می برد.
  • زوجه در صورتی که فرزند نداشته باشد، یک چهارم از اموال منقول و یک هشتم از اموال غیر منقول ارث می برد.

 

 

 

 

 

فعال در زمینه : بدون دسته بندی
لطفا سوالات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید
نام و نام خانوادگی
تلفن تماس
شرح کوتاه موضوع یا نظر شما