اثبات جرم سرقت

سرقت یا دزدی به معنای ربودن مالی است که متعلق به غیر باشد. سرقت به دو نوع سرقت حدی و سرقت تعذیری تقسیم می شود. هر یک از این نوع سرقت ها، مجازات جداگانه ای دارد. اگر شخصی ادعا کند که مالش به سرقت رفته است باید دلایل کافی برای اثبات این جرم و انتساب آن به متهم را به دادگاه ارائه نماید. پس از بررسی جرم سرقت در دادسرا و  اثبات ارتکاب متهم به این جرم، پرونده به دادگاه ارائه می شود. قاضی با بررسی مستندات، رسیدگی به پرونده را آغاز می کند. اگر دلایل کافی و محکمه پسند برای دادگاه وجود داشته باشد، متهم مجرم شناخته شده و طبق قانون مجازات می شود. در این مقاله از وبسایت وکیل شیراز، به روش های اثبات جرم سرقت خواهیم پرداخت.

 

 

روش های اثبات جرم سرقت

برای اثبات هرگونه جرم به دلایل و مدارک نیاز است. برای اثبات جرم دزدی نیز باید وقوع جرم و انتساب آن به متهم اثبات شود. دلایلی که به دادگاه ارائه می شود در قانون مجازات اسلامی با عنوان ادله اثبات دعوی مشخص گردیده است. ادله اثبات جرم چند نمونه دارد که عبارتند از: اقرار شهادت قسامه و سوگند. قسامه مربوط به جرائمی است که مستوجب دیه و قصاص است و برای جرم دزدی کاربردی ندارد. اما باقی موارد برای اثبات جرم سرقت نیز به کار می روند.

اثبات با سوگند

خوب است بدانید نه سرقت حدی و نه تعذیری با سوگند اثبات نمی شود و کسی نمی تواند برای اثبات بی گناهی خود سوگند بخورد که مرتکب سرقت نشده است. طبق قانون مجازات اسلامی نیز، حدود و تعزیزات با سوگند، اثبات یا رد نمی شود.

اثبات با علم قاضی

ابتدا به تعریف علم قاضی می پردازیم. علم قاضی به معنای یقین حاصل از مستندات در امری که نزد او مطرح می شود. هنگامی که تحقیقات لازم در دادسرا توسط بازپرس صورت گرفت،  کیفرخواست به نزد قاضی فرستاده می شود. نظر کارشناس گزارش ضابطان دادگستری تحقیقات محلی مواردی است که علم قاضی را در وقوع جرم تعیین می کند. قاضی نیز طبق مستندات رای خویش را صادر می کند. اگر اتهام سرقت اثبات نشود افترا زننده تحت تعقیب قانونی قرار می گیرد.

اثبات با شهادت

جرم سرقت با شهادت شاهد نیز قابل اثبات است. بدین صورت که شاهد باید ناظر لحظه وقوع جرم بوده و اطلااعات دقیق را در اختیار قاضی قرار دهد. تعداد شاهدان مورد نیاز دو مرد عادل است که باید شرایطی که برای شاهد در قانون ذکر شده را داشته باشند. اگر شاهدان شرایط لازم برای شهادت به جرم سرقت را نداشته باشند، اظهاراتشان مورد قبول دادگاه قرار نمی گیرد و جرم دزدی اثبات نمی شود.

اثبات با اقرار متهم

مهم ترین روش اثبات جرم، اقرار خود متهم به آن است. اگر متهم به جرم خود در دادگاه اقرار کند، مجرم بودن او اثبات می شود. اقرار به سرقت حدی باید در دادگاه کیفری و نزد قاضی اجام شود. متهم به سرقت حدی باید دو بار و متهم به سرقت تعزیری باید یک بار به جرم خود اقرار کند. پس از آن جرم او اثبات شده و مجازات برایش در نظر گرفته خواهد شد.

چه مدارکی برای اثبات دزدی لازم است؟

برای اثبات دزدی متهم، شاکی باید مدارکی را به دادگاه ارائه کند که در زیر به آن می پردازیم:

مدارکی که علم قاضی را تامین کند: مدارکی مانند فیلم عکس گزارش کارشناسی و ... باید موجب اقناع وجدان قاضی بشوند. اما اگر نشوند و قاضی نتواند تشخیص دهد که این جرم اتفااق افتاده است وقوع جرم اثبات نخواهد شد.

استشهاد شهود: شاکی می تواند شهادت دو مرد بالغ و عادل را که طهارت مولد دارند و تکدی گر نیستند برای اثبات وقوع جرم به دادگاه ارائه نماید.

 

فعال در زمینه : بدون دسته بندی
لطفا سوالات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید
نام و نام خانوادگی
تلفن تماس
شرح کوتاه موضوع یا نظر شما