دعوی فسخ قرارداد

یک قرارداد ممکن است به دلایل مختلفی منتفی شود. یکی از این دلایل فسخ قرارداد است. عوامل زیادی موجب فسخ قرارداد می شود. اما آیا فسخ قرارداد منوط به طی مراحل قانونی است یا توافق طرفین؟ برای پاسخ به این سوال تا انتهای مقاله از وبسایت وکیل شیراز، وکیل فسخ قرارداد در شیراز با ما همراه باشید.

 

حق فسخ قرارداد


فسخ قرارداد مبتنی بر حقی است که یا به وسیله حکم مستقیم قانون ایجاد شده است، یا به وسیله توافق طرفین. بهترین وکیل شیراز معتقد است طرفین قرارداد می توانند ضمن عقد، برای هریک یا هر دو طرف معامله یا شخص ثالث، حق فسخ قرار دهند. بری مثال، هنگامی که شما قصد فروش یا خرید وسیله نقلیه ای را دارید، در قرارداد شرطی را قید می کنید مبنی بر اینکه هرکدام از طرفین یا شخص ثالث، هر وقت مایل باشند می توانند ظرف یک ماه، معامله را فسخ کنند. به این حق، خیار شرط می گویند. قانون در مواردی که عقد قرارداد به ضرر یکی از طرفین معامله است، به طور مستقیم به او این حق را می دهد که قرارداد را فسخ کرده و از آن ضرر جلوگیری کند. برای مثال شخصی خانه ای را اجاره می کند و بعد از عقد قرارداد متوجه می شود که در صورت سکونت در این ملک، ضرری متوجه او می شود یا سکونت در آنجا برایش امکان پذیر نیست. در نتیجه طبق قانون حق دارد که قرارداد را فسخ کند.

شرایط فسخ قرارداد


امکان فسخ وجود داشته باشد.

بعنوان مثال وقتی مدت اعتبار یک قرارداد تمام شده است دیگر نمی شود آن را فسخ کرد.

حق فسخ بموقع اعمال شود.

در برخی از موارد حق فسخ محدود به مدت زمانی است که باید رعایت شود.

حق فسخ قانونی ساقط نشده باشد.

در اکثر مبایعه نامه ها طرفین خیارات قانونی را از خود ساقط می کنند در این صورت علیرغم وجود شرایط فسخ، امکان اعمال آن وجود ندارد.

فسخ کننده از نظر قانونی توان و اهلیت این کار را داشته باشد.

مثلا شخص مجنون نمی تواند قرارداد را فسخ کند حتی اگر در زمان انعقاد آن عاقل بوده و خود نسبت به تنظیم قرارداد اقدام کرده باشد.

وکیل قرارداد ها در شیراز به شما در این زمینه کمک میکند.

مرجع صالح برای اقامه دعوی


اگر می خواهید بدانید دعوی فسخ قرارداد باید در کدام دادگاه از نظر صلاحیت محلی اقامه شود، خوب است انواع تقسیم بندی صلاحیت را بدانید. صلاحیت به دو دسته عام تقسیم بندی می شود.

صلاحیت ذاتی: این صلاحیت بدین معناست که محاکم را از حیث صنف( اداری-قضایی)، نوع(عمومی-اقتصادی) و درجه(نخستین-عالی) تقسیم کنیم.

صلاحیت محلی: وقتی که صلاحیت دادگاه را از حیث قلمرو جغرافیایی تقسیم بندی کنیم.در این صورت باید بدانیم برای طرح دعوی، میان مراجع دادگستری و مراجع غیرقضایی، کدام یک صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارند. ذکر این نکته ضروری است که به طور کلی، دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده پرونده در آنجا اقامت دارد.

 

 

فعال در زمینه : وکیل قراردادها در شیراز - وکیل فسخ قرارداد در شیراز
لطفا سوالات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید
نام و نام خانوادگی
تلفن تماس
شرح کوتاه موضوع یا نظر شما