وکیل نشر اکاذیب در شیراز

وکیل نشر اکاذیب در شیراز

نشر اکاذیب در واقع به معنای انتشار اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد ضرر رساندن به غیر یا تشویش اذهان عمومی و مقامات رسمی است.فردی که اقدام به ضرر رساندن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی می کند، با این کار به آن ها ضرر می رساند. پس مجرم محسوب می شود. وکیل نشر اکاذیب در شیراز، به ماده 698 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، آگاهی کامل دارد. این ماده به همین جرم مربوط می شود.


مقالات حقوقی وکیل نشر اکاذیب در شیراز

بهترین وکیل نشر اکاذیب در شیراز

جرم نشر اکاذیب جرمی مطلق است و تحقق آن موکول به وقوع نتیجه ضرر نیست. اما فرد انتشار دهنده باید شاکی خصوصی داشته باشد. در این صورت در دادگاه به جرم او رسیدگی می شود. بهترین وکیل نشر اکاذیب در شیراز، حکم مجرم را به موجب ماده 698 قانون مجازات اسلامی، از 2 ماه تا 2 سال حبس یا شلاق تا 74 ضربه می داند.

وکیل برای نشر اکاذیب در شیراز

این جرم جز با شکایت شاکی خصوصی قابل پیگیری نیست. شاکی می تواند به وسیله یک وکیل برای نشر اکاذیب در شیراز، از دادگاه تقاضای اعاده حیثیت نماید.

وکیل نشر اکاذیب در شیراز برای مطالبه خسارت به موکل خود، در دادگاه به پرونده ی او رسیدگی می کند.

وکیل جرم نشر اکاذیب در شیراز

صرف کذب بودن اظهارات کافی نیست. بلکه اکاذیب اظهار شده باید قابلیت ضرر رساندن یا تشویش اذهان را داشته باشند. اثبات کذب بودن اظهارات بر عهده ی شاکی است. وکیل جرم نشر اکاذیب در شیراز می داند چنان که متهم بتواند صحت اظهارات را اثبات کند، تبرئه خواهد شد. علاوه بر این، انتشار هر نوع مطلب بر مبنای تهمت، افترا، الفاظ رکیک ونسبت های ناروا ممنوع است. در صورتی که نشر اکاذیب موجب کسر حیثیت یا اعتبار دیگری شده باشد، شاکی می تواند به کمک وکیل نشر اکاذیب در شیراز، حکم را در روزنامه منتشر کند.

وکیل برای نشر اکاذیب در شیراز , وکیل نشر اکاذیب در شیراز , هزینه وکیل برای نشر اکاذیب در شیراز , وکیل برای نشر اکاذیب در شیراز , وکیل نشر اکاذیب شیراز , وکیل دعاوی نشر اکاذیب در شیراز , وکیل نشر اکاذیب خوب در شیراز , وکیل نشر اکاذیب با تجربه در شیراز , وکیل نشر اکاذیب مجرب در شیراز , وکیل نشر اکاذیب حرفه ای در شیراز , وکیل متخصص نشر اکاذیب در شیراز , وکیل های نشر اکاذیب در شیراز , لیست وکیل های نشر اکاذیب در شیراز ,  بهترین وکیل های نشر اکاذیب در شیراز , وکلای نشر اکاذیب در شیراز , بهترین وکلای نشر اکاذیب در شیراز , لیست وکلای نشر اکاذیب در شیراز , شماره وکیل نشر اکاذیب در شیراز , آدرس وکیل نشر اکاذیب در شیراز , وکیل نشر اکاذیب ارزان در شیراز , وکیل نشر اکاذیب رایگان در شیراز , وکیل نشر اکاذیب آنلاین در شیراز