وکیل شهرداری در شیراز

وکیل شهرداری در شیراز

 

شهرداری نهادی عمومی است که شکایات و اعتراضات مردم از آن در دیوان عدالت اداری بررسی می شود. وکیل شهرداری در شیراز وکیلی است که به تمام قوانین مربوط به شهرداری از جمله اراضی بایر، تفکیک اراضی، صدور پروانه، تغییر کاربری ساختمان، تنظیم سند رسمی، عوارض کسب و پیشه، خلع ید و تخلیه، ملک مشاع و مفروز و ... آشنایی داشته و می تواند در مواردی که حقوق شهروندان نادیده گرفته و سلب شده است، به دفاع از آنان بپردازد. پیشنهاد وبسایت وکیل شیراز استفاده از وکیل شهرداری در شیراز که به تمام قوانین و مقررات شهرداری و آئین نامه ها و بخش نامه ها مسلط است، می باشد که در لیست زیر می توانید بهترین وکلای شهرداری در شیراز را مشاهده نمایید.


مقالات حقوقی وکیل شهرداری در شیراز

وکیل شهرداری شیراز

در بخش قبل توضیح دادیم که دعاوی مربوط به شهرداری در دیوان عدالت اداری بررسی می شوند، اما لازم به ذکر است که امور شهرداری آنقدر گسترده است که برخی از آن ها نیز در دادسراهای کیفری و دادگاه های حقوقی قابل طرح و رسیدگی است. در زیر با توجه به گفته وکیل شهرداری در شیراز انواع دعاوی که در هر مرجع پیگیری می شود را بیان کرده ایم.

  • دعاوی دیوان عدالت اداری: اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری، شکایت از رای کمیسیون ماده 77، اعتراض به رای کمیسیون مشاغل مزاحم، اعتراض به رای کمیسیون باغات، شکایت از مصوبات کمیسیون ماده 5، شورای عالی شهرسازی، شوراهای اسلامی شهرها، اعتراض به مالکیت غیرقانونی اراضی توسط شهرداری، دعوای تخلف شهرداری و 
  • دعاوی دادگاه های حقوقی: ابطال قراردادها و صلح نامه ها و هبه نامه های عقد شده با شهرداری یا شورای شهر، مطالبه بهای ملک از شهرداری، مطالبه خسارت از شهرداری، دعاوی خلع ید و تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق و ...
  • دعاوی دادگاه های کیفری: شکایت کیفری از شهرداری و مأمورین آن به عنوان تخریب و ورود غیرقانونی به ملک، دریافت وجه غیرقانونی و  

 

بهترین وکیل شهرداری در شیراز

در دعاوی مربوط به شهرداری می توان گفت که علاوه بر مردم عادی، سازمان ها و ادارات دولتی مانند استانداری، فرمانداری، شورای شهر و ... نیز طرف دعوا قرار می گیرند و عدم اطلاع از قوانین و مقررات پیچیده و زیاد شهرداری ممکن است ضرر و زیان های زیادی به همه آن ها برساند. از این رو بهترین راه برای دفاع و پس گرفتن حق و حقوق از شهرداری، واگذاری آن به بهترین وکیل شهرداری در شیراز که به تمام این قوانین و مقررات واقف است، می باشد.

 

 

 

وکیل امور شهرداری در شیراز ، وکیل متخصص شهرداری در شیراز ، وکیل دعاوی شهرداری در شیراز ، وکیل شهرداری خوب در شیراز ، وکیل برای شهرداری در شیراز ، وکیل جهت شهرداری در شیرازی ، وکیل شهرداری حرفه ای در شیراز ، وکیل شهرداری باتجربه در شیراز ، وکیل شهرداری مجرب در شیراز ، وکیل شهرداری خوب در شیراز ، شماره وکیل شهرداری در شیراز ، آدرس وکیل شهرداری در شیراز ، وکیل های شهرداری در شیراز ، لیست وکیل های شهرداری در شیراز ، بهترین وکیل های شهرداری در شیراز ، وکلای شهرداری در شیراز ، لیست وکلای شهرداری در شیراز ، بهترین وکلای شهرداری در شیراز , وکیل شهرداری ارزان در شیراز , وکیل شهرداری رایگان در شیراز , وکیل شهرداری آنلاین در شیراز