وکیل جرائم نظامی در شیراز

وکیل جرائم نظامی در شیراز

قانون جرائم نیروهای مسلح که در ماده یک قانون به آن اشاره شده است، درباره جرائم نظامی این چنین گفته است: کارکنان نیروهای مسلح، کارکنان ارتش، کارکنان سپاه، کارکنان نیروی انتظامی، سرباز ها از شروع تا پایان دوره و… اگر این افراد مرتکب جرم های مخصوص نظامی شوند در دادگاه اختصاصی نظامی محاکمه خواهند شد.وکیل جرائم نظامی در شیراز، نسبت به قوانین آگاهی کامل دارد. در این مقاله از وبسایت وکیل شیراز، به بررسی این موضوع پراهمیت می پردازیم.


مقالات حقوقی وکیل جرائم نظامی در شیراز

انواع جرائم نظامی در شیراز

جرائم خاص: به جرائمی گفته می شود که فرد انجام دهنده تنها نظامیان باشند. و نه افراد عادی. مانند فرار از خدمت. خدمت تنها افراد نظامی یا سرباز ها را شامل می شود و نه بقیه مردم. بنابراین جرائمی مثل فرار از جنگ، خواب هنگام  نگهبانی که تنها فرد مظامی می تواند آن را مرتکب شود، جرائم خاص گفته می شود. چنین مواردی در سازمان قضایی نیرو های مسلح و دادگاه نظامی مورد بررسی و پیگیری قرار می گیرد. وکیل جرائم نظامی در شیراز، به مواردی از این دست رسیدگی می کند.

بهترین وکیل جرائم نظامی در شیراز

برخی دیگر از جرائم نظامی وجود دارد که فرد نظامی مرتکب آن می شود اما خارج از وقت اداری. به عنوان مثال اگر نفقه زن خود را نپردازد، قانون می تواند در دادگاه او را محاکمه کند. اما نه در دادگاه نظامی بلکه در دادگاه عمومی. بهترین وکیل نظامی در شیراز، به تمامی مفاد قانون آشنا است و می تواند در دادگاه نظامی یا عمومی از حق فرد مجرم دفاع کند.

بهترین وکیل جرائم نظامی در شیراز

در اینجا به چند مورد از مصادیق جرائم نظامی می پردازیم:

  • ترک کردن محلی که نگهبانی آن بر عهده فرد است.
  • خوابیدن ارادی هنگام نگهبانی.
  • انجام رفتاری برخلاف شئن و جایگاه نظامی.
  • حضور نداشتن کارکنان وظیفه در زمان جنگ بیش از ۵ روز.
  • فروش اسلحه‌.
  • فروش لباس های نظامی.
  • تیر اندازی بر خلاف ضوابط و مقررات و

وکیل دادسرای نظامی در شیراز، در صورت بروز مشکل برای شما می تواند به یاری شما بیاید.

وکیل دادگاه نظامی در شیراز

جرائم نظامی و جرائم عمومی جدا از متفاوت بودن، در عمل هم این تفاوت بسیاری از احکام را تغییر می دهد. زیرا جرائم نظامیان احکام ویژه خود را دارند. وکیل جرائم نظامی در شیراز به مجازات های آنان در قانون جرائم نیروهای مسلح اشراف کامل دارد. وکیل دادگاه نظامی در شیراز، می تواند در تمامی این امور به یاری شما بیاید.